เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะผันผวนโลก

ให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ

ตรวจสอบงบการเงิน

Welcome

โสภาการบัญชี และกฏหมาย

เรา คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบัญชี ให้บริการครบวงจรทางด้านบัญชี ครอบคลุมทุกอย่าง
อาทิ รับจดทะเบียน บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน
วางระบบบัญชี รับทำ Work permit จัดอบรมและสัมมนา ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
และทีมงานคุณภาพ


  • ปี 2537 เริ่มรับทำบัญชีในนาม โสภาการบัญชี
  • ปี 2538 ได้จดทะเบียนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและกฎหมาย"
  • ปี 2556 ได้เปลี่ยน จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น "บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย"
  • ปัจจุบัน เราเปิดดำเนินการมาแล้ว กว่า 19 ปี