/บริษัท โสภาการบัญชี และ กฎหมาย จำกัด
Welcome

โสภาการบัญชี และกฏหมาย

เรา คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบัญชี ให้บริการครบวงจรทางด้านบัญชี ครอบคลุมทุกอย่าง อาทิ รับจดทะเบียน บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน วางระบบบัญชี รับทำ Work permit จัดอบรมและสัมมนา ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานคุณภาพ ปี 2537 เริ่มรับทำบัญชีในนาม โสภาการบัญชี ปี 2538 ได้จดทะเบียนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาการบัญชีและกฎหมาย" ปี 2556 ได้เปลี่ยน จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น "บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย" ปัจจุบัน เราเปิดดำเนินการมาแล้ว กว่า 19 ปี

Our Client