Trnsn


จัดอบรม สัมมนา และ จัดเลี้ยง
ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสพี สัมมนา และฝึกอบรม จำกัด

การให้การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการควรมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้อง และตรงกัน โสภาการบัญชี ตระหนักดีว่า การให้ ความรู้แก่พนักงาน และ ลูกค้า เป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กร เราจึงจัดอบรมสัมมนาบัญชี อบรม CPD, CPA,  TA, และอื่นๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางการสัมมนา จะถูกโพสท์ลง website ของสำนักงาน ซึ่งลูกค้า สามารถติดตามได้จาก http://www.spacc.co.th/

นอกจากนั้น เรายังรับจัดเลี้ยง และให้เช่าห้องประชุมแก่ลูกค้าและ บุคคลภายนอก เรามีห้องสัมมนาขนาดต่างๆกันดังนี้ :-

– ห้องสำหรับประชุมเป็นรายชั่วโมง บรรจุได้ 4-6 ท่าน

– ห้องประชุมใหญ่ จุได้ มากกว่า 100 ท่าน

– พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม – กาแฟ

– เครื่องเสียง เครื่องฉายสไลด์ วีดีทัศน์

– ให้บริการแบบ ครบวงจรของการประชุม และ การจัดเลี้ยง


ตารางปฏิทินการอบรมสัมมนา

Month Week Day
พฤษภาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021
พฤษภาคม 3, 2021 พฤษภาคม 4, 2021 พฤษภาคม 5, 2021 พฤษภาคม 6, 2021 พฤษภาคม 7, 2021 พฤษภาคม 8, 2021 พฤษภาคม 9, 2021
พฤษภาคม 10, 2021 พฤษภาคม 11, 2021 พฤษภาคม 12, 2021 พฤษภาคม 13, 2021 พฤษภาคม 14, 2021 พฤษภาคม 15, 2021 พฤษภาคม 16, 2021
พฤษภาคม 17, 2021 พฤษภาคม 18, 2021 พฤษภาคม 19, 2021 พฤษภาคม 20, 2021 พฤษภาคม 21, 2021 พฤษภาคม 22, 2021 พฤษภาคม 23, 2021
พฤษภาคม 24, 2021 พฤษภาคม 25, 2021 พฤษภาคม 26, 2021 พฤษภาคม 27, 2021 พฤษภาคม 28, 2021 พฤษภาคม 29, 2021 พฤษภาคม 30, 2021
พฤษภาคม 31, 2021 มิถุนายน 1, 2021 มิถุนายน 2, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 4, 2021 มิถุนายน 5, 2021 มิถุนายน 6, 2021

Comments are closed